Şcoala Gimnazială Bazna, Str. Bisericii nr. 1, Tel. +40-269-850136, Email: postmaster@scoalabazna.ro

O şcoală europeană în inima Transilvaniei!

Extrase din Regulamentul Intern:

Art. 47. ELEVII

 

 

              1. La începutul cursurilor, elevii vor veni la şcoală cu maxim10’mai repede decât începerea primelor ore.

              2. Elevii nu vor intra în clasă decât după terminarea pauzei, şi atunci, o vor face cu rândul.

              3.Elevii au obligaţia să iasă după fiecare oră în curte.

              4. Elevii de serviciu au datoria să aerisească clasa, să şteargă tabla, să menţină în perfectă stare de curăţenie clasa, răspund de felul cum rămâne clasa la sfârşitul orelor şi informează cadrele didactice de frecvenţa elevilor.

              5. În pauze, nici un elev nu are voie să părăsească incinta şcolii, decât cu aprobarea profesorului de serviciu, a învăţătorului sau a dirigintelui. Se interzice cu desăvârşire plimbatul în pauze pe stradă sau deplasarea prin sat, fără aprobare.

              6. La venirea şi plecarea din şcoală, elevii vor fi foarte atenţi la trecerea de pietoni, pentru a evita accidentele de circulaţie. Vor respecta la şcoală normele de securitatea muncii, regulile PSI.

              7. În fiecare zi,elevii clasei a VIII-a, numiţi de diriginte, efectuează serviciul pe şcoală. Elevii de serviciu pe şcoală au sarcina de a verifica orice persoană care intră sau părăseşte şcoala, să informeze cadrele didactice de serviciu despre ceea ce se întâmplă în şcoală în pauze. Elevii de serviciu pe şcoală, sună exact la orele stabilite pentru ieşirea şi intrarea elevilor în clase.

              8. Elevii nu au voie să staţioneze în pauze în zona toaletelor.

              9. Elevii nu au voie să pătrundă  în clase, în timpul pauzelor, fără aprobarea cadrului didactic de serviciu, a profesorului de educaţie fizică, a învăţătorului sau a dirigintelui.

              10. Elevii nu vor intra în şcoală decât pe intrarea recomandată de învăţător/diriginte.

              11. Se interzice elevilor intrarea în cancelaria şcolii.

              12. Frecvenţa elevilor este obligatorie, în fiecare zi, la toate orele stabilite în orarul şcolii.

              13. Carnetul de elev se găseşte zilnic asupra elevului.

              14. Elevii vor circula pe coridoare civilizat, pe partea dreaptă a coridorului, fără să alerge sau să se joace.

              15. După intrarea la oră, se aşteaptă în linişte profesorul. Ora durează45’(50’), iar pauza15’(10’).

               16. Pauza de masă este de15’.

               17. Elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

               18. Elevii nu au voie să distrugă documentele şcolare, să blocheze accesul în spaţiile de învăţământ, să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri, nu au voie să posede şi să difuzeze materiale cu conţinut obscen. Nu au voie să mestece gumă, să joace cărţi sau jocuri electronice în şcoală. Este interzisă folosirea telefonului mobil la şcoală. Toate obiectele personale care deranjează ora – vor fi confiscate de învăţător/diriginte.

               19. Elevii au obligaţia să se prezinte la ore într-o ţinută corespunzătoare, decentă. Se interzic următoarele:

-         să poarte pantaloni scurţi şi bluze scurte;

-         să poarte brăţări, inele (fetele) şi cercei (băieţii);

-         folosirea fardurilor şi a lacului pentru unghii;

-         vopsirea părului.

Îmbrăcămintea şi încălţămintea să fie curate.

                20. Elevilor le este interzis să aducă la şcoală obiecte ce pot cauza vătămări corporale şi distrugere de bunuri materiale, cum ar fi: pistoale cu bile, praştii, sticle cu apă, spray, seringi, cuţite, brichete, chibrituri,ş.a.

                21. Este interzisă intrarea în şcoală cu seminţe, floricele, pufuleţi.

                22. Este interzisă bătaia cu zăpadă.

                23. Se interzice elevilor folosirea instalaţiilor electrice, de gaz, de apă, a calculatoarelor electronice şi aparaturii de orice fel, fără supraveghere.

                24. Se interzice violenţa de orice fel în şcoală, chiar şi cea verbală.

                25. Se interzice elevilor să realizeze înregistrări audio, video sau de altă natură în spaţiile şcolare, cu telefonul mobil, camere foto, video, reportofoane, etc. Acestea sunt posibile numai cu aprobarea conducerii şcolii, în cadru organizat.

                26. Deplasarea cu microbuzul şcolii se face respectând regulile specifice.

                27. Elevii au obligaţia să respecte toate cadrele didactice şi personalul administrativ din şcoală şi să îndeplinească toate cerinţele exprimate de aceştia.

                28. Sancţiunile administrate elevilor vor fi făcute publice în cadrul careului din curtea şcolii şi/sau la avizier, după caz.

                29. Elevii şi părinţii lor semnează că au luat la cunoştinţă de prezentul regulament, că sunt de acord cu prevederile acestuia şi se angajează să-l respecte întocmai.

                30. Nerespectarea acestor reglementări, va duce la sancţionarea elevilor, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 50. SERVICIUL PE ŞCOALĂ

 

 

                  a) ELEVI

 

 

              1. Conform Regulamentului Intern, sunt antrenaţi în efectuarea serviciului pe şcoală, elevii claselor a VIII-a, care au un comportament civilizat şi nu au absenţe nemotivate.

              2. Elevii de serviciu nu vor permite elevilor să părăsească şcoala decât după terminarea cursurilor.

              3. Au datoria să supravegheze tot ceea ce se întâmplă în şcoală.

              4. Împărţirea elevilor de serviciu pe şcoală pe sectoare de activitate este sarcina dirigintelui clasei a VIII-a.

              5. Au datoria să acorde o mare atenţie persoanelor străine care intră în şcoală: nu permit intrarea lor, decât pentru probleme legate de şcoală.

              6. Creta se ia de la elevul de serviciu numit de profesorul de serviciu pe şcoală din ziua respectivă.

              7. Nu au voie să-şi părăsească postul care li s-a încredinţat.

              8. Elevii de serviciu vor părăsi şcoala după plecarea ultimului elev.

              9. Vor interzice elevilor circulaţia în zonele interzise elevilor.

              10. Vor interzice staţionarea elevilor în zona toaletelor.

              11. Vor atenţiona profesorii de serviciu, directorul sau personalul administrativ despre eventualele nereguli constatate:  stricăciuni produse de către elevi, elevi care chiulesc, intrarea unor persoane dubioase în şcoală sau alte situaţii.

              12. Ţinuta elevului de serviciu pe şcoală este ireproşabilă, decentă.

              13. Pentru nerespectarea sarcinilor, vor fi sancţionaţi conform R.O.I.

 

  1. XIV.    TRANSPORTUL ELEVILOR

          Art. 148. Transportul elevilor ciclului gimnazial din Velţ la Bazna şi retur se face cu un microbuz achiziţionat de şcoală prin MECTS.

           Art. 148.1. Obligaţiile conducătorului auto:

a)     sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare, cu microbuzul spălat şi curat;

b)     sa respecte programul stabilit;

c)     participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;

d)    va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;

e)     nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea directorului;

f)      nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit;

g)     îi este interzis sa transport alte persoane inafara celor trecute in documentele de transport;

h)    va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la directorul şcolii;

i)atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusive anvelopele.

j)la sosirea din cursa preda la contabilitate  Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf;

k)    ia toate măsurile ca transportul elevilor sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.

l)la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii;

m)   va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la directorul şcolii;

n)     raspunde personal de: - integritatea autovehiculului pe care il are in primire; - integritatea marfurilor transportate; - cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare; - intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: . efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune; . exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia.

  • o)     raspunde personal in fata organelor in drept  de persoanele şi mărfurile transportate si netrecute in documentele de transport.

p)    raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate şcolii din vina sa.

           Art. 148.2. Obligaţiile elevilor transportaţi cu microbuzul:

a)     Să respecte ordinea şi disciplina în microbuz.

b)    Sa respecte locul care le-a fost repartizat in microbuz.

c)     Să respecte curăţenia în microbuz.

d)    Să respecte orele de plecare a microbuzului.

e)     Să respect locul de plecare a microbuzului, astfel:

  • Velţ – centrul satului (la cântar).
  • Bazna – sediul şcolii.

f)      Să respecte şi să asculte întocmai şoferul şi însoţitorul cadru didactic.

g)     Până la plecarea microbuzului să se comporte civilizat. În acest timp, şcoala nu răspunde de faptele elevilor.

h)    Nerespectarea celor de mai sus poate duce la suspendarea transportului, pentru o perioadă pe care o hotărăşte conducerea şcolii.

         Art. 148.3. Coordonatorul de transport va fi numit, cu toate drepturile şi obligaţiile derivate din legile în vigoare, prin decizia directorului, tot şoferul microbuzului, din lipsa unui personal specializat, care să preia această funcţie.

Galerie de imagini

Bazna - clasele I - IV

 

Galerie de imagini

Bazna  - clasele V - VIII

Galerie de imagini

Boian

Galerie de imagini

Concursurile COMPER

Galerie de imagini

Prin Sibiu, după concurs...

Galerie de imagini