Şcoala Gimnazială Bazna, Str. Bisericii nr. 1, Tel. +40-269-850136, Email: postmaster@scoalabazna.ro

O şcoală europeană în inima Transilvaniei!

ISTORICUL ŞCOLII

Prima informatie privind învãtãmântul în localitatea Bazna dateazã din 14 februarie 1780 ( un proces - verbal al prezbiteriului evanghelic în care se aminteste despre dascãlul scolii ( Schulmeister ). În 1790 scoala dispunea de un local propriu. În arhiva scolii se pãstreazã un registru matricol din anul 1870 (în cl. I erau înscrisi 21 de elevi în trei clase de vârste diferite ).

În 1861 s-a construit actuala clãdire cu etaj extinsã in 1934 cu încã 2 sãli de clasã. În 1902 femeile au construit zidul scolii, din piatrã, pe care este inscriptionatã aceastã datã. În jur de 1820 s-a înfiintat la Bazna Scoala confesionalã în limba românã, care în 1865 avea local propriu. În 1941 – 1942, Scoala româneascã functiona cu douã posturi de învãtãtori în clãdirea nr. 3 a scolii.

Dupã 1948 cele douã scoli ( cu predare în limba românã si limba germanã ) s-au unit si au functionat ca scoalã elementarã de 7 clase, apoi de 8 clase pânã în 1980 cu limba de predare romana si germanã. Între 1981-1990, a functionat si treapta I – zi ( cl. I-X ) profil mecanic.

Între 1986-1990 a functionat treapta a II-a liceu seral, profil mecanic, afiliatã la Liceul St. L. Roth Medias. Între 1990-1995, scoala a functionat cu clase de predare în limba românã (I-VIII) si germanã (I-IV simultan). Dupã 1995 s-a desfiintat sectia cu predare în limba germanã.

Din anul 2005, scoala cuprinde si scolile si gradinitele din Boian si Velt.

Scoala functioneazã in anul scolar 2012-2013 cu un efectiv de 612 elevi, cu structurile: gradinita Bazna, scoala Velt (clasele I-IV) si scoala Boian (clasele I-VIII). La nivelul fiecãrei structuri, existã un coordonator al activitãtii curente. Scoala din Bazna functioneaza cu 5 clase nivel primar si 6 clase nivel gimnazial, gradinita Bazna avand 2 grupe. Scoala Boian functioneaza cu 5 clase invatamant primar si 4 clase gimnaziale, cu doua grupe de gradinita. In Velt, exista 4 clase invatamant primar si o gradinita cu o grupa.

 

Toate corpurile si clãdirile sunt autorizate sanitar. Personalul numara 48 angajati, care isi desfasoara activitatea in 8 cladiri din 3 sate.

Galerie foto

Galerie de imagini

Bazna - clasele I - IV

 

Galerie de imagini

Bazna  - clasele V - VIII

Galerie de imagini

Boian

Galerie de imagini

Concursurile COMPER

Galerie de imagini

Prin Sibiu, după concurs...

Galerie de imagini